Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)

Setkání s biskupem Pavlem

V sobotu 2. února 2008 se v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích setkal biskup Pavel Posád se zasvěcenými osobami (řeholníky, řeholnicemi a lidmi zasvěceného života). V závěru mše svaté poděkoval Litoměřický chrámový sbor pod vedením pana Jaroslava Puldy biskupu Pavlovi za podporu a péči, kterou věnoval při svém působení liturgické hudbě a za sbor mu popřáli mnoho dobrého na novém působišti.

Biskup Pavel doplnil, že jeho závěrečné rozloučení s litoměřickou diecézí se bude konat při mši svaté v sobotu 1. března 2008 v 10.00 hodin v katedrále sv. Štěpána.

Litoměřický chrámový sbor se loučí s biskupem Pavlem (video)

Videozáznam ke stažení

Setkání se zasvěcenými osobami pokračovalo po mši svaté na Kurii litoměřického biskupství, při kterém promluvil P. Josef Horehleď, TJ o projektu Nativity School – II. stupeň ZŠ, který Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité) připravují v Děčíně-Boleticích. P. Horehleď, TJ seznámil řeholníky s tímto typem škol. Jezuité chtějí již od září roku 2008 tuto školu otevřít pro první žáky.

Žehnání hromničních svící (video)

Videozáznam ke stažení

P. Vít Audy seznámil s týmem, který se v rámci České církevní provincie systematicky zabývá péčí o duchovní povolání a jaké jsou jeho současné aktivity a cíle. V závěru setkání pak řeholníci a řeholnice probírali jednotlivé otázky týkající se zasvěceného života v podmínkách severočeské reality. Setkání bylo zakončeno ve 14.00 hodin modlitbou.

Řádové setřičky

Řádové setřičky

Homilie biskupa Pavla z 2.2.2008 v 10.00 hodin

Otče biskupe, otče generální vikáři, drazí oltářní spolubratři, milí řeholníci a řeholnice, lidé zasvěceného života a také vy všichni bratři a sestry zde shromážděni v Ježíši Kristu. Slavíme nádherný svátek. Je to čtyřicátý den od slavnosti narození Ježíše Krista. Je to jakási ozvěna této obrovské události, kterou jsme slavili o Vánocích, té úžasné pravdy: „Zvěstují vám velikou radost: Dnes se vám narodil Spasitel“ – to je Kristus Pán, to je radost pro všechny generace, pro všechny lidi. A tento Kristus v Betlémě narozený je čtyřicátého dne, tak jak to předepisoval Mojžíšský zákon, představen v chrámě. Tento dnešní svátek je velmi bohatý a pestrý, a má také podle toho odpovídající počet nejrůznějších názvu jako: Uvedení Páně do chrámu, tak jak o tom nádherně četlo to první čtení z proroka Malachiáše: „Přijde! Kdo však snese ten jeho příchod? Kdo obstojí až se objeví? Vždyť je jako oheň, kterým se taví. Jako louh, kterým se bílí. Usadí se, aby tavil a tříbil stříbro, očistil syny Léviho a vytříbí je jako zlato a stříbro, a budou zase obětovat Hospodinu ve spravedlnosti.“ Zase, znovu, zase bude příjemná Hospodinu oběť Jeruzaléma, tak jako za dávných dnů, ale lid musí být očištěn. Tak tedy Uvedení Páně do chrámu – On přijde, aby ten chrám jeruzalémský vlastně nahradil. Kristus je chrám, Kristus je kněz, Kristus je oběť.

Zároveň je to svátek očišťování Panny Marie, tak jak to bylo připomenuto. Po staletí až do dnešního dne se zachoval zvyk, který dává další takový název tomuto svátku – světí se svíce – Hromnice, Hromničky. Světlo svíce už neužíváme tak jako naši předkové k denní potřebě. Bylo nahrazeno světlo svíce žárovkou, reflektory a různými opravdu zářivými zdroji světla. A přesto nám ten symbol svíce, kterou jsme od začátku dnešní bohoslužby drželi v ruce, rozžatou svíci, má velmi silnou výpověď pro každého z nás. Úžasnou symboliku.

Svíce připomíná na oltáři, a nebo u křtitelnice, nebo v naší ruce, vždycky symbol živého Krista. Ta zapálená svíce, ten oheň, ten plamen, ten se vždycky šíří z toho „těla“ svíce, která se obětuje pro ten plamen. A tak nám tento symbol hořící svíce v našich rukou připomíná to čím se máme stát také my. A to je smysl té dnešní slavnosti, toho Svátku – svátku světel, světla, svátku ohně Božího, svátku oběti.

Biskup Pavel se sestrou premonstrátkou z kláštera v Doksanech

Biskup Pavel se sestrou premonstrátkou z kláštera v Doksanech

Celý Kristův život, od jeho narození, obětování v chrámě až k vyvrcholení na kříži Kalvárie, to je jedna veliká oběť. A v tom je podstata Kristovy pravdy, Kristova evangelia. Kristus je vtělená Láska. Bůh, který se stal člověkem, který se stal jedním z nás, aby nás také naučil lásce. Zapomněli jsme na ta krásná Kristova slova. Dnešní svět je spoután jakýmsi zvláštním způsobem sobectvím, egoismem. Dnešní člověk si vždy jako první otázku dá: „A co z toho budu mít? Co mi to přinese? Jaký bude zisk?“ Jsme tím obrovsky posedlí tímto myšlením a proto potřebujeme dnes o tomto svátku si připomenout opravdu ta úžasná slova: „Dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí.“ A nebo Kristus řekl těm: „Jestliže milujete ty, co milují vás, co tím děláte zvláštního, to dělají i pohané, to dělají i celníci?“ A nebo když čteme u sv. Lukáše: „Dávejte a bude vám dáno. Míru dobrou, vrchovatou, natlačenou, přetékající dají vám do klína.“ A nebo ještě výstižněji: „Kdo tě prosí, tomu dej. Od toho, kdo ti bere tvé věci, nežádej nic nazpět!“ Kdosi správně řekl, že jednou na konci života budeme vlastnit, budeme mít jenom to, co jsme rozdali. A to nám připomíná dnešní svátek – Obětování Páně, obětování Krista. Nejenom tam v jeruzalémském chrámě, ale v celém jeho životě. Kristus nás učí tomu neuvěřitelnému paradoxu, že šťastný není ten kdo bere, ale ten kdo dává. Proto máme v Písmu svatém ve Skutcích zaznamenáno, tvrdí se, že jsou to slova Kristova, ale nejsou jím přímo vyslovená: „Blaženější je dávat, než brát“. Při pohledu na zapálenou svíci – hromničku, máme vidět Krista, který všechno dal. „Obětoval se“, říkají evangelia, „do krajnosti“. Dal úplně všechno, i sám sebe. „Toto je mé Tělo, které se za vás vydává. Toto je moje Krev, která se prolévá na odpuštění vašich hříchů.“ Máme se dnes, bratři a sestry, nechat oslovit tím, že si zvolíme tuto, jak to říkával Jan Pavel II., tuto kulturu lásky, kulturu života, protože to ostatní je kultura smrti. Kultura lásky – kultura dávání. Abychom bojovali a nedbali ran, abychom dávali a nepočítali, abychom se obětovali a nehledali žádnou jinou útěchu, než že jsme splnili Tvou vůli, že jsme Tě napodobili Kriste. Kristus právě v ten dnešní den nám má zazářit jako příklad lásky, příklad oběti. Byl obětován nejen v jeruzalémském chrámě, ale jeho život byla úplná absolutní oběť. Kněz svatého života, spirituál, pater Antonín Šuránek hovoříval o oběti úplně nejčastěji. Velmi rád připomínal toto téma, často a stále. A bohoslovcům, které vychovával, připomínal častokrát: „Neubíjejte v lidech obětního ducha!“ – obětní smýšlení. Člověk ve své podstatě je nakloněn k lásce a my máme pomáhat té jiskérce dobra, která je v člověku. Neubíjet tohoto obětního ducha. Pater Šuránek říkával bohoslovcům: „Pro milého nic těžkého“ – tak nabádal k oběti, k lásce. „Milovat! A pak“, říká sv. Augustin „dělej co chceš!“. Kéž nás dnešní den, bratři a sestry, posílí v lásce. Kéž opravdu očistí to naše srdce. Kéž ten plamen našeho nitra, našeho srdce se více rozhoří v té čisté lásce, v napodobování Krista. Abychom objevili krásu dávání, krásu oběti.

Homilie biskupa Pavla ze svátku Uvedení Páně do chrámu (video)

Videozáznam ke stažení

««« Předchozí text: Homilie biskupa Pavla o 1. pátku v měsíci únoru Následující text: Katedrála sv. Štěpána - Ohlášky Neděle 3. února 2008 »»»

autor: Leoš Sikora | Sobota 2. 02. 2008, 21.57 | tisk | Liturgické svátky | 9 komentářů (6. 6. 2011) | 19062x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.
Jsem robot?

Novinky

Náhodná fotka z fotogalerie

Vítejte

na webových stránkách Mons. Pavla Posáda, světícího biskupa se sídlem v Českých Budějovicích. Tento web je určen ke komunikaci křesťanů s biskupem Pavlem. Doufám že Vám všem, čtenářům těchto stránek přinese radost i poučení. pater Martin Davídek

Texts in English

Lingua Latina