Čtení z Nového Zákona - neděle 15. března 2009

Jan 2

Svatba v Káně galilejské

2 1Třetí den byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. 2Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. 3Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: »Už nemají víno.« 4Ježíš jí odpověděl: »Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina.« 5Jeho matka řekla služebníkům: »Udělejte všechno, co vám řekne.« 6Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování (předepsanému) u židů, a každý džbán byl na dvě až tři vědra. 7Ježíš řekl (služebníkům): »Naplňte džbány vodou!« Naplnili je až po okraj. 8A nařídil jim: »Teď naberte a doneste správci svatby!« Donesli, 9a jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří načerpali vodu, to věděli – zavolal si ženicha 10a řekl mu: »Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle.« 11To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něj uvěřili. 12Potom se odebral se svou matkou, se svými příbuznými a učedníky do Kafarnaa, ale zdrželi se tam jen několik dní.

Očištění chrámu

(Mt 21.12–13; Mk 11.15–17; Lk 19.45–46)

13Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. 14V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. 15Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel 16a prodavačům holubů řekl: »Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!« 17Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: ‚Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.‘ 18Židé mu však namítli: »Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?« 19Ježíš jim odpověděl: »Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím!« 20Tu židé řekli: »Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let – a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?« 21On však to řekl o chrámu svého těla. 22Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl.

Ježíš věděl co je v člověku

23Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho jméno, když viděli znamení, která konal. 24Ježíš se jim však sám nesvěřoval, protože znal všechny 25a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech vykládal. Sám totiž věděl, co je v člověku. 

 

««« Předchozí text: Čtení z Nového Zákona - sobota 14. března 2009 Následující text: Čtení z Nového Zákona - pondělí 16. března 2009 »»»

autor: Leoš Sikora | Neděle 15. 03. 2009, 13.10 | tisk | Čtení z Nového Zákona | 0 komentářů | 410x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.
Jsem robot?

Novinky

Náhodná fotka z fotogalerie

Vítejte

na webových stránkách Mons. Pavla Posáda, světícího biskupa se sídlem v Českých Budějovicích. Tento web je určen ke komunikaci křesťanů s biskupem Pavlem. Doufám že Vám všem, čtenářům těchto stránek přinese radost i poučení. pater Martin Davídek

Texts in English

Lingua Latina