Čtení z Nového Zákona - pátek 3. dubna 2009

Jan 10

Podobenství o pastýři

10 1Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. 2Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. 3Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. 4Když všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. 5Za cizím však nikdy nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.« 6Ježíš jim pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chce říci.

Já jsem pastýř dobrý

7Ježíš proto řekl znovu: »Amen, amen, pravím vám: Já jsem dveře k ovcím. 8Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neuposlechly. 9Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. 10Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti. 11Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. 12Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak) vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk – a vlk je uchvacuje a rozhání - 13vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. 14Já jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, 15jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. 16Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. 17Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. 18Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc (život) dát a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce.«

19Pro tato slova vznikla mezi židy znovu roztržka. 20Mnoho jich tvrdilo: »Je posedlý zlým duchem, nemá zdravý rozum. Že ho vůbec posloucháte?« 21Jiní říkali: »To nejsou slova posedlého! Copak může zlý duch otevřít oči slepým?«

Ježíš unikl Židům

22Tehdy se v Jeruzalémě právě konala slavnost posvěcení chrámu. Bylo to v zimě. 23Ježíš chodil v chrámě v Šalomounově podloubí. 24Židé se kolem něho shlukli a řekli mu: »Jak dlouho nás chceš držet v napětí? Jsi-li ty Mesiáš, řekni nám to otevřeně!« 25Ježíš jim odpověděl: »Řekl jsem vám to, a nevěříte. Skutky, které konám ve jménu svého Otce, vydávají o mně svědectví. 26Ale vy nevěříte, protože nepatříte k mým ovcím. 27Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. 28Já jim dávám věčný život. Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou. 29Můj Otec, který mi je dal, je větší než všichni a z Otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo. 30Já a Otec jedno jsme.«

31Židé opět brali kameny, aby ho kamenovali. 32Ježíš jim na to řekl: »Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Pro který z nich mě chcete kamenovat?« 33Židé mu odpověděli: »Pro dobrý skutek tě nechceme kamenovat, ale pro rouhání: ty jsi jen člověk, a děláš ze sebe Boha.« 34Na to jim Ježíš řekl: »Ve vašem Zákoně je přece psáno: ‚Já jsem řekl: Jste bohové.‘ 35Jestliže nazval bohy ty, kterým se dostalo Božího slova – a Písmo nemůže být zrušeno - 36můžete vy říkat o tom, kterého Otec posvětil a poslal na svět, že se rouhá, protože jsem řekl: ‚Jsem Syn Boží‘? 37Nekonám-li skutky svého Otce, nevěřte mi. 38Jestliže však je konám a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a (konečně) pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci.« 39Znovu by se ho byli rádi zmocnili, ale on jim unikl.

40Zase odešel za Jordán na to místo, kde dříve křtíval Jan, a tam zůstal. 41Přišlo k němu mnoho lidí. Říkali: »Jan sice neudělal žádné znamení, ale všechno, co Jan řekl o něm, bylo pravda.« 42A mnoho jich tam v něho uvěřilo.

 

««« Předchozí text: Čtení z Nového Zákona - čtvrtek 2. dubna 2009 Následující text: Čtení z Nového Zákona - sobota 4. dubna 2009 »»»

autor: Leoš Sikora | Pátek 3. 04. 2009, 00.01 | tisk | Čtení z Nového Zákona | 0 komentářů | 9395x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.
Jsem robot?

Novinky

Fotografoval Petr Hudeček

Vítejte

na webových stránkách Mons. Pavla Posáda, světícího biskupa se sídlem v Českých Budějovicích. Tento web je určen ke komunikaci křesťanů s biskupem Pavlem. Doufám že Vám všem, čtenářům těchto stránek přinese radost i poučení. pater Martin Davídek

Texts in English

Lingua Latina