Čtení z Nového Zákona - úterý 7. dubna 2009

Jan 13

Umývání nohou učedníkům

13 1Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, kdy měl přejít z tohoto světa k Otci. A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti. 2Bylo to při večeři. Ďábel už vnukl Jidáši Iškariotskému, synu Šimonovu, myšlenku, aby ho zradil. 3Ježíš věděl, že mu dal Otec všechno do rukou a že vyšel od Boha a vrací se k Bohu. 4Proto vstal od večeře, odložil svrchní šaty a uvázal si kolem pasu lněnou zástěru. 5Potom nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat jim je zástěrou, kterou měl uvázanou kolem pasu. 6Tak přišel k Šimonu Petrovi. Ten mu řekl: »Pane, ty mi chceš mýt nohy?« 7Ježíš mu odpověděl: »Co já dělám, tomu ty nyní ještě nemůžeš rozumět; pochopíš to však později.« 8Petr mu řekl: »Nohy mi umývat nebudeš! Nikdy!« Ježíš mu odpověděl: »Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl.« 9Šimon Petr mu řekl: »Pane, tak mi umyj nejen nohy, ale i ruce a hlavu!« 10Ježíš mu odpověděl: »Kdo se vykoupal, potřebuje si umýt jen nohy, a je čistý celý. I vy jste čistí, ale ne všichni.« 11Věděl totiž, kdo ho zradí; proto řekl: »Ne všichni jste čistí.«

12Když jim tedy umyl nohy, zase si vzal na sebe své šaty, zaujal místo u stolu a řekl jim: »Chápete, co jsem vám udělal? 13Vy mě nazýváte Mistrem a Pánem, a to právem: to skutečně jsem. 14Jestliže jsem vám tedy umyl nohy, já, Pán a Mistr, máte také vy jeden druhému umývat nohy. 15Dal jsem vám příklad: Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy. 16Amen, amen, pravím vám: Služebník není víc než jeho pán, posel není víc než ten, kdo ho poslal. 17Když to víte, blaze vám, jestliže podle toho jednáte. 18Neříkám to o vás o všech. Já vím, které jsem si vyvolil. Ale ať se naplní výrok Písma: ‚Ten, kdo jí můj chléb, zvedl proti mně patu.‘ 19Už teď vám to říkám, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane, že já to jsem. 20Amen, amen, pravím vám: Kdo přijímá toho, koho já posílám, přijímá mne; kdo však přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal.«

Ježíš předpovídá svou zradu

(Mt 26.20–25; Mk 14.17–21; Lk 22.21–23)

21Po těch slovech se Ježíš v duchu zachvěl a s důrazem prohlásil: »Amen, amen, pravím vám: Jeden z vás mě zradí.« 22Učedníci pohlíželi jeden na druhého v rozpacích, o kom to říká. 23Jeden z jeho učedníků ležel na Ježíšových prsou, ten, kterého Ježíš miloval. 24Šimon Petr na něj kývl a vybídl ho: »Zeptej se, kdo to je, o kom to říká.« 25On se naklonil k Ježíšovým prsům a zeptal se ho: »Pane, kdo je to?« 26Ježíš odpověděl: »Ten je to, komu podám omočené sousto.« A vzal sousto, omočil ho a podal Jidášovi, synu Šimona Iškariotského. 27Po tom soustu vstoupil do něho satan. Ježíš mu pak řekl: »Co chceš udělat, udělej rychle.« 28Z ostatních, kteří byli u stolu, nikdo nerozuměl, proč mu to řekl. 29Poněvadž Jidáš spravoval pokladnu, mysleli někteří, že mu Ježíš nařídil: »Nakup, čeho potřebujeme na svátky«, nebo aby dal něco chudým. 30On pak vzal sousto a hned odešel. Byla noc.

Nové přikázání

31Když (Jidáš) odešel, Ježíš řekl: »Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm. 32Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě; ano, hned ho oslaví. 33Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Budete mě hledat, ale jak jsem řekl židům, říkám teď i vám: Kam jdu já, tam vy přijít nemůžete.

34Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem: jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. 35Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.«

Předpověď Petrova zapření

(Mt 26.31–35; Mk 14.27–31; Lk 22.31–34)

36Šimon Petr se ho zeptal: »Pane, kam jdeš?« Ježíš odpověděl: »Kam já jdu, tam za mnou teď nemůžeš jít; půjdeš však za mnou později.« 37Petr mu řekl: »Pane, proč nemohu jít za tebou už teď? Svůj život za tebe položím!« 38Ježíš mu odpověděl: »Svůj život za mne položíš? Amen, amen, pravím tobě: Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.

 

««« Předchozí text: Čtení z Nového Zákona - pondělí 6. dubna 2009 Následující text: Diář biskupa Pavla na duben 2009 »»»

autor: Leoš Sikora | Úterý 7. 04. 2009, 18.42 | tisk | Čtení z Nového Zákona | 0 komentářů | 9145x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.
Jsem robot?

Novinky

Náhodná fotka z fotogalerie

Vítejte

na webových stránkách Mons. Pavla Posáda, světícího biskupa se sídlem v Českých Budějovicích. Tento web je určen ke komunikaci křesťanů s biskupem Pavlem. Doufám že Vám všem, čtenářům těchto stránek přinese radost i poučení. pater Martin Davídek

Texts in English

Lingua Latina